fbpx

Torgmøte i Rana under Kulturnatt

13. september inviterer Rana lokallag til åpent hus og håndverksaktiviteter under Kulturnatt.

I Jubileumsåret ønsker vi å sette fokus på bygningsvern og tradisjonshåndverk. Gjennom direkte møter, veiledning og hyggelige aktiviteter ønsker vi å motivere huseiere og andre interesserte til å restaurere og ta vare på bygninger. lnnholdet i torgmøtene vil variere fra sted til sted, men arrangeres gjerne i tilknytning til allerede eksisterende markedsdager og lignende.

13. september (obs! datoen er ikke fastsatt, kan bli endret) inviterer Rana lokallag til aktiviteter under arrangementet Kulturnatt.

Moholmen er Ranas tusenårssted. Her har vi en musikkpaviljong og det er ved denne plassen vi har foreningens lokaler. Under Kulturnatt holder vi åpent hus i Sara Lund-stua med enkel servering, mens håndverkere vil ha sine aktiviteter i og utenfor huset. (Denne delen er under planlegging, med mulighet for høvling med skottbenk, feltsmiing, rying av tømmer og vindusrestaurering.) Arrangementet er for huseiere og alle andre som er nysgjerrige på gamle håndverkstradisjoner - og som vil bli bedre kjent med Fortidsminneforeningen. 

Kontakt Rana lokallag

FMF JUB GULL TEKST copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy