Oppland

Kurs i utvendig linoljemaling 9.-17. juni

Odnes hotell
Vestoppland lokallag inviterer til kurs i...

TREseminaret 2017 på Dovre 24. til 30. april

TREseminaret på Dovre er eit arrange-ment med høgt fagleg innhald med mål om å utvikle regional og nasjonal kom-petanse innan restaurering.
"TREseminaret på Dovre- respekt for...

Innføring i bygningsvern

Fra gården Skagaflå i Storfjorden. I mer enn 20 år har den imponerende aktiviteten til Storfjordens venner vært en kroneksempel på bygningsvern i praksis. Noe for deg?
Her er en mulighet for deg hvis du har en drøm...

Nye fagtilbud i tradisjonshandverk

Hjerleid handverksskole på Dovre åpenr nye linjer for tradisjonshandverk, blant annet overflatebehandling. Bildet viser tranmaling på Vega. Foto:Tone Marie Olstad,NIKU
Handverksskolen på Hjerleid,Dovre utvider sin...

Bygningsvernkurs: Leirmuring

Bygningsvernkurs: Leirmuring
Bygningskurs i leirmuring på Bagnsbergatn i...

Skolen som ble krigsfangeleir

Foto: Odd Arne Rudi
Tirsdag 26. april er det folkemøte for å...