fbpx

Åpent hus på Jorderik

Jorderik er både et enestående kulturminne og Fortidsminneforeningens nye pilotprosjekt. På lørdag kan du ta turen innom!

Lørdag 21. september kl. 12.00 - 14.00 arrangerer Fortidsminneforeningen Oppland avdeling og Sør-Gudbrandsdal lokallag åpent hus på Jorderik.

Møt opp for å se på stedet, høre om planer og muligheter - og hør om Europas eldste verneforening, som fyller 175 år i år!

Fortidsminneforeningen kjøpte Jorderik sommeren 2019 som pilotprosjekt i en ny satsing der vi berger eiendommer med lokal og nasjonal kulturhistorisk verdi gjennom restaurering og ny bruk, privat eller offentlig. Ferdig restaurert planlegges Jorderik overdratt til ny eier. Eventuell gevinst reinvesteres i nye prosjekter.

Jorderik har huset flere kjente norske malere. Eiendommen er knyttet til «Lillehammer-malerne» og kunstnermiljøet som vokste frem på Lillehammer fra slutten av 1800-tallet. Bygningen ble oppført av maleren Thorvald Erichsen (1868–1939) som ønsket å bygge seg et hjem med atelier på Lillehammer. Han ervervet i 1912 to bygninger fra Heidal. Arkitekt Arnstein Arneberg fikk i oppgave å binde de to bygningene sammen til en bolig med atelier.

Erichsen flyttet aldri inn, men maleren Lars Jorde (1865–1939) bodde her fra 1915 sammen med sin andre kone, kunstneren Christiane Biørn Jorde. Maler og kunstskribent Ole Mæhle (1904–90) og hans kone Eli overtok eiendommen i 1951. Huset ble restaurert med en egen utleiedel og tilført et endret inngangsparti, tegnet av arkitekt Gunnar Fougner. Siste private eier var Margit Juve Biørn, etterkommer av Christiane Biørn Jorde.

Les mer om Jorderik