fbpx

7. oktober: Gøy på (Aker)landet!

Fra bygd til by. På tur med veteranbuss til gamle gårder, husmannsplasser,
drabantby og villastrøk i Vestre Aker. Ved Bymuseet, Byantikvaren, Oslo
byarkiv, Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus og Sporveismuseet. Møtested: Vognhallen, Sporveismuseet (Majorstuen) NB! Påmelding post@oslomuseum.no. Deltakeravgift 100,
Begrenset antall plasser!