fbpx

NB!: FOREDRAGET ER AVLYST: 8. november: Margrethe C. Stang: Hva skjer med kirkene i det 21. århundret?

Den nye tros- og livssynsloven kan få store konsekvenser for forvaltningen av våre kirkebygg. Hva kommer til å skje med kir- kene, og hvordan kan vi sikre en forvaltningsmodell som forener menighetenes behov med kulturminnehensyn? Foredragsholder Margrethe C. Stang er kunsthistoriker og styreleder i Fortidsminneforeningen.