fbpx

Denne gjengen gjør en flott innsats

Akershus bygningsvernsenter kan se tilbake på et imponerende år med mange viktige aktiviteter.

2016 ble for alvor det året Akershus bygningsvern-senter ble etablert. I mai ble det politisk vedtatt at de to prosjektene Riktig Restaurering Akershus, og Ressurssenteret for eldre landbruksbygninger skulle videreføres, og slås sammen under Museene i Akershus, MiA.en utadrettede enheten; Akershus bygningsvern-senter er støttet av Akershus fylkeskommune. Hovedmålet for enheten er å bidra til utvikling, bærekraftig bruk og bevaring av den eldre bygnings-massen i Akershus. Satsningen på befaringer og kurs til huseiere, og kursrekker i tradisjonshåndverk, byggeskikk og bygningsvern for håndverkere, er viktige kjerneoppgaver. Vi gir råd innenfor nærings-utvikling og hjelp til søknader blant annet til kultur-minnefondet. I tillegg bistår vi eiere og kommuner med registreringer og tilstandsrapporter.

Last ned: Arsmelding 2016. nett