fbpx

Årsmøte i Romerike lokallag

Fortidsminneforeningens lokallag på Romerike inviterer til årsmøte torsdag 15 februar 2017 kl. 19.00 på Romerike historielags hus ved Skedsmo kirke (Vestvollveien).

Vi ønsker alle medlemmer av Fortidsminneforeningen bosatt på Romerike velkommen til årsmøtet. 
I henhold til lagets vedtekter er lokallaget også åpent for medlemmer bosatt utenfor Romerike.

Dagsorden:

  1. Valg av møteleder og referent.
  2. Styrets årsberetning
  3. Regnskap
  4. Valg av supplement til styre og valg av varamedlemmer.
  5. Valg av revisor. 
  6. Valg av delegater til årsmøtet i Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershusavdelingen.
  7. Valg av supplement til valgkomiteen.

Etter den formelle delen av årsmøtet vil Svein Sandnes kåsere om Blaker skanse, han spør om private like godt kunne overtatt?

Vel møtt, - det blir enkel servering.

Vennlig hilsen

FORTIDSMINNEFORENINGEN PÅ ROMERIKE

Lene Skovholt

leder