fbpx

De minste gamle husa

Under årets Vegalangs i Vormadalen vil vi presentere disse tre husa lørdag 27. juli.

I Vormadalen står fortsatt noen få små, gamle hus – hus med ett eller to rom, og som det fantes mange av for 100-200 år siden. To av dem, Skomakerstua og Vesethaugen, er begge fint istandsatt. Et tredje lite hus, Hørjehagan, skal settes i stand.

Hørjehagan ligger langs Vestsidavegen i Vestre Fenstad – Vestsidavegen 673 – ca 400 m nord for der Blekstadvegen tar av fra Vestsidavegen. Stedet var plass under Horgen og var bebodd til 1975. Etter hussoppangrep må huset nå settes i stand, og handverkere vil demonstrere istandsetting/utskifting av skadde materialer. Eier Jan Erik Horgen vil fortelle om plassens historie.

Husmannsstuene på Veset ligger på andre sida av Vorma, lett tilgjengelig et steinkast fra hverandre i skogkanten i kort gangavstand fra riksveg 177 (Eidsvollvegen). Sti til stuene vil være merket fra Vesetalleen. De gamle tømmerstuene var bebodd fram til 1950-60-årene. Deretter sto de til forfalls fram til de ble satt i stand for et par år siden. Gjennom kunstutstilling, videovisning og kåseri skal publikum fornemme historia deres; levd liv og siden forfall. I stuene stiller kunstner Brigitte Stolpmann ut fotomontasjer der hun har brukt elementer fra stuene da de sto til forfalls. Etter pop-up-utstillingen i husmannsstuene er det videovisning og kåseri i hovedbygningen på garden. Leder i Romerike historielag, Tom Ola Halvorsen, presenterer videosnutten om levd liv i stuene og kulturminnerådgiver i Nes kommune, Kristoffer Andersen, kåserer om de minste små husa.

Program:
12.00 – 18.00 De minste gamle husa
12.00 – 14.00 Hørjehagan: Istandsetting. Vestsidavegen 673, Vestre Fenstad.
12.30 Orientering om plassen ved etnolog og eier Jan Erik Horgen.
13.00 -14.00 Grendebygg AS demonstrerer utskifting av bunnstokker. Istandsettinga er støttet av bl.a. Kulturminner for alle/Fortidsminneforeningen.

Saft og kake til salgs.

14.00 – 18.00 Husmannsstuene på Veset: Gjenkjenning og innlevelse. Vesetalleen 20, Fenstad øst
14.00 – 16.45 Pop-up-utstilling (salgsutstilling); i husmannsstuene. Kunstner Brigitte Stolpmann: Hus i forfall (foto/fotomontasje). Kafe i skogen.
17.00 – 18.00 «De minste gamle husa»; på salen i hovedbygningen. Videopresentasjon ved Tom Ola Halvorsen, leder i Romerike historielag.  Kåseri ved Kristoffer Andersen, kulturminnerådgiver i Nes kommune.  Kr. 100 (150 i døra)

05 19 Horgenhagen