fbpx

Debattmøtet "Knutepunktfortetting i Oslo: Hvor er de gode forbildene"?

onsdag 22.11. kl 19.00 kan bli et vendepunkt i debatten om fortettingen i Oslos boligområder.

Arkitekter fra Norge og Nederland vil presentere forslag til en type fortetting som respekterer og viderefører stedets historiske kvaliteter, og tilfører stasjonsområdene nye tilbud som beboerne kan verdsette. Byrådssekretær Rasmus Reinvang fra byrådsavdeling for byutvikling vil delta i diskusjonen om kommunen er villig til å endre kurs i fortettingspolitikken. Byantikvar Janne Wilberg vil snakke om viktigheten av å bevare bydelens histiriske karakter, og når de fortettes.Det kommer representanter fra Beboeraksjon Oslo og Oslo Velforbund.Møtet holdes i Scenehuset, Gamle Rådhus, Christiania Torg 1.

Last ned: Knutepunktfortetting i Oslo. Mote 22.11