fbpx

Internasjonal støtte til Y-blokka

I desember ble det kunngjort at Europa Nostra hadde valgt ut Y-blokka blant de 14 viktigste truede kulturminnene i Europa. Nå får regjeringens rivevedtak nok en gang kritikk fra utenlandske eksperter.

Den internasjonale ekspertgruppen for verdensarv fra det 20. århundret (ISC20C) i International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) fremmet i juni 2015 et internasjonalt varsel vedrørende planene om riving av Y-blokka i Regjeringskvartalet.

Mandag 15. februar vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved statssekretær Paul Chaffey møte Gunny Harboe, visepresident i ISC20C, sammen med Marianne Knutsen, president i ICOMOS Norge og Olaf Steen, leder for den norske avdelingen av ISC20C. Harboe er en internasjonal anerkjent kapasitet innen moderne arkitektur og hans tilstedeværelse på møtet viser det store engasjementet internasjonalt mot beslutningen om å ofre Y-blokka som del av et unikt og symboltungt bygningskompleks på grunn av moderne sikkerhetshensyn.

Den internasjonale ISC20C-komiteen anser at de arkitektoniske, kunstneriske og historiske verdiene ved begge Erling Viksjøs bygninger i Regjeringskvartalet utgjør en helhet som tilfredsstiller kravene til fredning. Vedtaket om rivning av Y-blokka strider mot bygningenes samlete verdi som internasjonalt og nasjonalt kulturminne. Videre anser ISC20C-komiteen at en alternativ utforming av regjeringskvartalet der også Y-blokka forutsettes bevart ikke er tilstrekkelig utredet. ICOMOS krever at det utarbeides en Conservation Management Plan som inkluderer en grundig studie av etterbruk for både H-blokka og Y-blokka. Dette vil bli fremmet på møtet.

Utfallet av møtet kan bli en umiddelbar forsterket internasjonal lansering av varselet mot ødeleggelse av et kulturminne av udiskutabel internasjonal betydning.

ICOMOS INTERNATIONAL (NGO)er rådgiver for UNESCO i verdensarvspørsmål.

INTERNATIONAL SPECIALIST COMMITTEE OF 20 CENTURY (ISC20) er fagspesialistene som behandler spørsmål angående bevaring av kulturarv fra det 20. århundre.

INTERNATIONAL HERITAGE ALERT-vurderingen er foretatt av medlemmer i ISC20C-komiteene i Sverige, USA og Australia.

INTERNATIONAL HERITAGE ALERT kan lastes ned fra www.icomos.org/en/get-involved/inform-us/heritage-alert/current-alerts/3572-heritage-alert-y-block-government-quarter-oslo-norway

ICOMOS Norge er ICOMOS' norske avdeling, bestående av fagfolk med både nasjonal og internasjonal ekspertise. ICOMOS Norge er rådgiver for norske myndigheter i verdensarvspørsmål.

Les mer:

Y-blokka – europeisk kulturarv!

Y-blokken sidestilles med lagunen i Venezia

Y-blokka utvalgt som et av Europas 14 mest truede kulturminner

Nytt håp for Y-blokka

Regjeringskvartalet: En historisk rivetabbe

Fortidsminneforeningens rødliste: Y-blokka

Tror på vern av Y-blokken

Brev om Y-blokka fra den katalanske arkitektforeningen

Over 350 demonstrerte mot riving