fbpx

Kurs for huseiere i Akershus høstsesongen 2017

Akershus Bygningsvernsenter har et bredt tilbudt til huseiere som ønsker å bevare og sette i stand bygninger etter antikvariske prinsipp. I høst har de en rekke interessante kurstilbud. Last ned PDF

Akershus bygningsvernsenter jobber for å:

Istandsette og bevare verneverdige bygninger etter «antikvariske prinsipper»: dvs. med tradisjonelle håndverks- og vedlikeholdsmetoder.
Forbedre kompetansen til håndverkere som jobber med bevaringsverdige bygninger.
Øke antall håndverkere som er kvalifisert til å påta seg istandsetting av verneverdige bygninger.
Veilede private eiere og kommuner om istandsetting og vedlikehold av eldre bygninger i Akershus.
Gi veiledning om tilskuddsordninger og søknadsskrivning.
Gi rådgivning og inspirere til ny bruk og bidra til verdiskaping ved bevaring av eldre bygningsmasse.
Formidling av bygningsarven til folk generelt, om tradisjonshåndverk, byggeskikk og arkitektur.
Formidle bygningsarven som kilder til kunnskap om tidligere tiders levesett

Les mer om Akershus Bygningsvernsenter

Last ned: Kurs Akershus Bygningsvernsenter host 2017