fbpx

Nytt kulturminnekart for bygningsarv

Målet med dette prosjektet har vært å lage et kart over hvilke steder man har funnet forhistorisk og middelaldersk aktivitet.
Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus ved Peder Valle har tidligere utarbeidet ”Sagene kulturminnekart” for å bevisstgjøre nye generasjoner om Sagenes kvaliteter, dette ble gjort med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. I Kulturminnekartet ble 92 stående bygninger på Sagene plukket ut for å fortelle om områdets sammensatte historie, fordelt på kategoriene offentlige bygg og anlegg, industri og næring, sosial boligbygging, og gårdsanlegg og boliger. Bygningene representerer tidsrommet fra sent 1600-tall fram til 1940-tallet, med hovedvekt på 1800-tallet.
 
 Da kulturminnekartet for Sagene var ferdig var det prosjektmidler til overs. For å komplementere kulturminnekartet ønsket vi å avdekke Sagenes historie tilbake i tid, for slik å belyse den historiske utviklingen som har skapt grunnlaget for bygningsarven som ble presentert i kulturminnekartet, samt for hvordan Sagene ser ut i dag. Målet med dette prosjektet har vært å lage et liknende kart over hvilke steder man har funnet forhistorisk og middelaldersk aktivitet. Kartet er utarbeidet av fagkonsulent Linn Marie Krogsrud.
Funnstedene som blir presentert ligger i bydel Sagene, bestående av områdene Iladalen, Sagene, Bjølsen, Sandaker, Åsen og Torshov. Akerselva er navet i bydelen. Også funnsteder nordover og sørover langsmed elva er inkludert i kartet, da nærhet til elva har vært kriteriet, fra Nydalen ved Kristoffer Aamots gate ned til Møllerveien/Nordre gate. Nydalen skal ha vært grensa opp til Maridalen, kalt Fallandadal, i middelalderen. Funnsteder i dalføret langs elva representerer et kulturmiljø i forhistorien og middelalderen, og for å få et helhetlig bilde av funnene er funn opptil 1 km. fra elva tatt med.
Kartet vil snart være tilgjengelig på avdelingens nettsider: www.fortidsminneforeningen.no/oa/kulturminnekart/eldre-tids-kulturminner
 

Denne lenken er snart tilgjengelig