fbpx

Seminar om trevirkets kvalitet og kurs i vurdering av kvalitet i stående trær

Arrangementet finner sted i Oslo og Nordmarka 5.-7. april. Påmeldingsfrist 11. mars.

Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus, Norsk Folkemuseum, Bymiljøetaten i Oslo og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus arrangerer seminar om virkeskvalitet og kurs i vurdering av virkeskvalitet i stående trær.

Arrangementet finner sted i Oslo og Nordmarka 5. – 7. april 2019

Trevirke er et fantastisk materiale som opp gjennom historien har bidratt til vår velferd og velstand. Også i dag er trevirke et konkurransedyktig alternativ i byggebransjen. Med ny kunnskap og nye teknikker kan vi reise konstruksjoner som tidligere ikke var mulig.

Men selv om trevirket fortsatt hevder sin posisjon, er det opplagte faresignaler. Det trevirket vi produserer i dag har bare brøkdelen av den styrken og den varigheten vi greide å produsere tidligere. En faktor er hvordan trevirket behandles når det kommer til sagbrukene, en annen hvordan vi skjøtter skogen og hvordan dette påvirker virkeskvaliteten. Mens vi har bygninger i tre som er mer enn 900 år gamle, er det tvilsomt om det virket som frambringes i dag vil ha de samme kvalitetene. Både i direkte bruk og i mer sammensatte kontruksjoner vil vi kunne ha glede av å benytte bedre trevirke.

Arrangementet skal sette søkelyset på disse problemstillingene og å utbre større forståelse for viktigheten av en gjenopptakelse av tidligere tiders kunnskap om trevirke. Til seminaret inviterer vi bredt. Vi ønsker at folk fra trelastnæringen, arkitekter, byggebransjen, restaureringsmiljøene og skogbruket skal møtes i et felles forum for å sette søkelyset på virkeskvalitet, i fortid og framtid.

Deltakeravgiften vil baseres på selvkost (reisedekning for innlederne + transport på kurset + lokalleie + mat). Deltakere som ikke selv bor i Oslo-området må selv besørge overnatting.

Interesseanmelding og spørsmål kan rettes til Gjermund Andersen på e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller mobil 95622 6402 (legg igjen tydelig beskjed på svareren).

Frist for interesseanmelding: 11. mars 2019. 

Foreløpig program

Hovedinnleder og faglig kursleder vil være Jon Bojer Godal, en av landets nestorer innen trebruk, tradisjonelt håndverk, handlingsbåret kunnskapsoverføring og bevaring. Olav Høibø (professor NMBU) vil delta på seminaret på lørdag og søndag. Videre vil vi invitert folk fra arkitektmiljøet, trelastmiljøet, byggebransjen og skogbruket til å bringe inn sine perspektiver på temaet.

Fredag 5. april

1000    Frammøte

1015    Velkomst og innledning

1030    Om virkeskvalitet i gamle hus. Innledning ved Jon Bojer Godal

1200    Enkel lunsj

1300    Gjennomgang av virkeskvaliteten i en eller flere bygninger; en praktstue fra Halling­       dal, en             tømmervilla fra ca år 1900 og/eller en gårdsbygning med lokal herkomst

1730    Virkeskvalitet sett med øynene til ulike aktører (arkitekter, trelastbransjen og skogbruket)

1900    Enkel middag

Lørdag 6. april

0930    Frammøte og transport til skogs

            Vandreseminar/kurs i vurdering av trevirke på stående trær. Vi får demonstrert synlige

kjennetegn på ulike kvaliteter, og leter fram trevirke som kan brukes i restaureringen av hallingstua vi inspiserte på fredagen. 3-4 trær felles for videre oppsplitting på søndag. Lunsj inntas ved bål i skogen.

1700    Retur for videre meningsutveksling, erfaringsdeling og framkasting

            av idéer til økt bruk og etterspørsel etter god virkeskvalitet til ulike formål

1900    Enkel middag, etter fulgt av videre meningsutveksling

Søndag 7. april

0900    Enkel frokost

1000    Oppsplitting av tømmeret som ble felt lørdag. Demonstrasjon av eldre måter å splitte

            virket som bevarer styrken. Diskusjon av virkeskvaliteten og anvendelsesmulighetene

1300    Avslutning og enkel lunsj

Hovedinnleder og faglig kursleder vil være Jon Bojer Godal, en av landets nestorer innen trebruk, tradisjonelt håndverk, handlingsbåret kunnskapsoverføring og bevaring. Olav Høibø (professor NMBU) vil delta på seminaret på lørdag og søndag. Videre vil vi invitert folk fra arkitektmiljøet, trelastmiljøet, byggebransjen og skogbruket til å bringe inn sine perspektiver på temaet.

Endelig program og påmelding sendes de som har meldt interesse umiddelbart etter fristen for interesseanmelding 11. mars.