fbpx

Torgmøte under Grønn festival i Ås

31. august kan du møte Oslo og Akershus avdeling under Grønn festival i Ås.

I Jubileumsåret ønsker vi å sette fokus på bygningsvern og tradisjonshåndverk. Gjennom direkte møter, veiledning og hyggelige aktiviteter ønsker vi å motivere huseiere og andre interesserte til å restaurere og ta vare på bygninger. lnnholdet i torgmøtene vil variere fra sted til sted, men arrangeres gjerne i tilknytning til allerede eksisterende markedsdager og lignende.

31. august blir det torgmøte i Ås sentrum under Grønn festival.

Mye av bebyggelsen i Ås er funksjonalisme fra 1950- og 1960-tallet. Men dette er hus som det også er verdt å ta vare på.

Under Grønn festival kan du få snakket med bygningsvernkonsulenter og høre om hvordan du kan ta vare på huset ditt, og hva Fortidsminneforeningen kan bidra med!

Kontakt Oslo og Akershus avdeling