fbpx

Torgmøte under Grønn festival i Ås

31. august kan du møte Oslo og Akershus avdeling på stand under Grønn festival i Ås.

I Jubileumsåret ønsker vi å sette fokus på bygningsvern og tradisjonshåndverk. Gjennom direkte møter, veiledning og hyggelige aktiviteter ønsker vi å motivere huseiere og andre interesserte til å restaurere og ta vare på bygninger. lnnholdet i torgmøtene vil variere fra sted til sted, men arrangeres gjerne i tilknytning til allerede eksisterende markedsdager og lignende.

31. august blir det torgmøte i Ås sentrum under Grønn festival. På programmet er blant annet demonstrasjon av vindusrestaurering og presentasjon av foreningens arbeid. Mye av bebyggelsen i Ås er funksjonalisme fra 50- og 60-tallet, og vi ønsker blant annet å få vist frem vindusrestaurering for eierne av denne bygningsmassen.

Kontakt Oslo og Akershus avdeling