fbpx

Urnesmedaljen tildelt arkitekt Lars Roede

Arkitekt Lars Roede mottok lørdag Urnesmedaljen for sin omfattende innsats for kulturminnevernet - og det på sin egen 75-årsdag!

Lars Roede feiret lørdag sin egen 75-årsdag i foreningens lokaler i Dronningens gate i Oslo da styreleder Margrethe C. Stang dukket opp med en ekstra hyllest til jubilanten. Lars Rohde ble foreslått som kandidat til Urnesmedaljen av Oslo og Akershus avdeling, et forslag hovedstyret helhjertet støttet. Her er begrunnelsen for tildelingen av Fortidsminneforeningens høyeste utmerkelse for innstas innen kulturminnevernet i Norge: 

"Lars Roede i Oslo og Akershus avdeling har gjort en betydelig innsatsgjennom sin lange yrkeskarriere inne kulturminnevernet, men også ved ulike verv i Fortidsminneforeningen. Vi foreslår derfor at Fortidsminneforeningen tildeler ham Urnesmedaljen i forbindelse med hans 75-årsdag 6. april 2019. 

Lars Roede var ferdig utdannet arkitekt ved Norges tekniske høgskole i Trondheim i 1969 og har senere tatt en doktorgrad ved Arkitekthøgskolen i Oslo med tittelen «Byen bytter byggeskikk - Christiania 1624-1814» (2001).

Som arkitekt fant Lars Roede tidlig veien til kulturminnevernet. Fra 1972 var han nestleder hos Byantikvaren i Oslo og i tidsrommet 1. februar 1977 til 1. april 1979 daglig leder eller såkalt hovedsekretær på Fortidsminneforeningens hovedkontor. Derfra gikk veien videre til Riksantikvaren hvor han arbeidet som førsteantikvar fra 1979-1983. De 12 neste årene arbeidet han som førstekonservator ved Norsk Folkemuseum.

roede 4 justertEtter en perioden som forskningssjef ved NIKU var Lars Roede tilbake ved Norske Folkemuseum i en forskningsstilling i 7 år før han i 2002 ble ansatt som direktør ved Oslo Bymuseum, nå Oslo Museum. Da han nådde pensjonsalder fikk museet ny direktør, men Lars Roede beholdt kontorplassen, fortsatte forskningen og er stadig en svært viktig ressurs for institusjonen. Han sitter også i redaksjonen i museets publikasjon Byminner.

Lars Roede har hatt mange styreverv innen kulturminnevernet, blant annet i vårt avdelingsstyre fra 2012 til 2014. I 2012 ble han også med i redaksjonen for avdelingens publikasjon «Fremtid for fortiden» hvor han er med fortsatt. Med sin lange erfaring har han gitt et kjærkomment bidrag, både som forfatter av egne artikler og kvalitetssikring av andres.

Kandidaten har på sine eldre dager gitt ut flere bøker hovedsakelig med Christiania/Oslo som tema. Boken om Frogner Hovedgård fra 2012 gir et spennende innblikk i livet på gården gjennom 400 år. Senere kom «Historisk atlas over Oslo» i 2016 som allerede er trykket i flere opplag. Bøkene oppsummer mye av det Lars Roede har befattet seg med som fagmann. Han er en etterspurt foredragsholder og har ledet mange byvandringer hvor han øser av sin kunnskap ervervet gjennom en lang karriere og åpenbarer sitt nære og kjære forhold til byen vår og dens kulturminner. Gjennom den nylig produserte podcasten «Gatelangs i Dronningens gate» kan alle som ønsker gå på byvandring, også kalt lydtur, med Lars Roedes fremragende formidling på øret."

Fortidsminneforeningen takker med denne overrekkelsen for en lang, omfattende og viktig innsats. Og ikke minst: Gratulerer med 75-årsdagen!

 Roede 1 justert