fbpx

Folkemøte om Holmen i Fredrikstad

Den gammel arbeiderbydelen Holmen er truet. Flere titalls hus kan bli revet. Fortidsminneforeningen inviterer derfor til folkemøte tirsdag 10. januar kl. 19.00 på Litteraturhuset i Fredrikstad.

 

Holmen ble regulert til spesialområde bevaring i 1979 som det første i Fredrikstad. Området er et gammelt arbeiderstrøk, bebygd fra 1870-tallet da de mange sagbrukene gjorde Fredrikstad til "Plankebyen".

Holmen fikk aldri den statushevingen som mange gamle trehusmiljøer ble til del fra 1970-tallet, men har beholdt karakteren som arbeiderstrøk. Bydelen ligger i bunnen på mange kommunale statistikker, og det er behov for å heve kvaliteten på bymiljøet. Men hvordan skal dette gjøres?

Det er kastet fram planer om å åpne Veumbekken, som i dag ligger i kulvert gjennom hovedgata. Opprinnelig slynget bekken seg rundt området. De gamle rørene er modne for utskifting, og det tenkes da på å lage en "kanal" gjennom gata, noe som kan medføre behov for å rive flere titalls hus. Dette bekymrer oss i Fortidsminneforeningen, som mener at det eksisterende trehusmiljøet har verdier som må videreutvikles, ikke saneres.

Fortidsminneforeningen Østfold i samarbeid med Fredrikstad Historielag inviterer derfor til Folkemøte på Litteraturhuset i Fredrikstad, sal Thygesen, tirsdag 10. januar kl. 19.00. Som innledere har vi invitert:

- Trond Svandal, byhistoriker

- Hallvard Romundset, prosjektadministrasjonen i Fredrikstad kommune

- Vegard Lie, byantikvar i Fredrikstad

- Janne Wilberg, byantikvar i Oslo

samt Svein Skahjem fra Fredrikstad Historielag og Jens Bakke og Thor Haugsten fra Fortidsminneforeningen Østfold.

Alle er velkommen til debatten - gratis adgang!

veumbekken norconsult

Den nye Veumbekken slik Norconsult skisserer den. "Kanalen" er tenkt lagt i et løp den ikke hadde da bekken lå åpen i dagen, tvers igjennom det bevaringsregulerte trehusområdet.