fbpx

Representantskapsmøtet 2018 på Hankø i Østfold

Vertskap for årets representantskapsmøte er Østfold avdeling. 25. til 27. mai møtes delegater, administrasjon og gjester på Hankø utenfor Fredrikstad.

Repsresentantskapsmøtet er Fortidsminneforeningens øverste organ. Avdelinger og lokalllag sender delegater til møtet, der man i tillegg til formelle saker som godkjenning av årsmelding og regnskap for foregående år også velger hovedstyre og behandler andre saker som angår foreningens vedtekter og lover. 

I tillegg til selve representantskapsmøtet lørdag 26. mai, avholdes ulike fagsesjoner, utflukter og en formell middag. Sakspapirer og invitasjon med program ble sendt ut til alle delegater og øvrige deltakere 27. april.