fbpx

Skjending av verdifullt bymiljø i Sarpsborg

Fortidsminneforeningen i Sarpsborg har engasjert seg i skjebnen til en gammel bokhandel i St.Maries gate 107. Reidar Stang i foreningen bruker ordet skjending.Teksten er fra Sarpsborg Arbeiderblad

– Vi ønsker å tilføre byen noe nytt og spennende. Men dette er bare første utkast, det er nødvendigvis ikke slik det endelige resultatet blir. Det er utviklings- og eiendomssjef i Betongbygg Eiendom, Jan Arne Kristiansen, som sier dette til Sarpsborg Arbeiderblad. Planene de har for St. Marie gate 107 – kjent som lokalene til tidligere bokhandler Halvorsen – har ført til mange og harde reaksjoner. Kristiansen forteller at de har hatt forhåndskonferansen med kommunen, og blitt henvist videre til fylkeskonservatoren for å finne ut hva en kan få til.

Trenger å pusses opp – Bakgrunnen for prosjektet er at fra 1. juni er vi eier av St. Marie gate 107 og 109, og bygårdene har behov for oppussing. Lokalene der Olsen Pub holdt til, har stått tomme lenge, og i begynnelsen av juni flytter Eidsberg Sparebank ut av St. Marie gate 107. Vi har ingen nye leietakere, og dermed vet vi heller ikke hva bygårdene kommer til å inneholde. Men vi ønsker å rive den lavere delen av St. Marie gate 107 for å få til felles inngang, heis og varemottak for de to eiendommene. På den måten klarer vi også å tilfredsstille trinnfri adkomst til alle etasjer. Spørsmålet om hvordan denne delen av bygget skal se ut, har vi et avslappet forhold til, men vil det ikke være spennende med noe nytt, spør Kristiansen. Gammelt og moderne – Dette er vårt første utkast, og vi er klar over at vi har strekt strikken litt langt, men hvis en skal bygge det samme hele tiden får vi ingen utvikling. Vårt forslag bryter helt. Vi får det gamle mot det moderne. Det er spenstig og jeg mener at det hever området rundt. Vi ønsker å tilføre byen noe nytt og spennende. Slik det er nå er det litt trist i gågata. Jeg tror ikke at bygget ødelegger området selv om det hever seg over, brisker seg og stikker nesa fram. Vi har nå bedt arkitekten om å ta kontakt med fylkeskonservatoren for å finne ut hva de kan tillate. Vi er også klar over at St. Marie gate 107 og 109 har en vernegrad, men fasadene har forandret seg over tid. Dagens fasader er ikke slik de var opprinnelig, sier Kristiansen.

– Dette er skjending av et verdifullt bygningsmiljø i et av de viktigste gamle gatekryssene i byen – St. Marie gate – Glengsgata. Forslaget røper hvordan utbyggere nærmest planmessig tar for seg bit for bit av flotte bygningsmiljøer i byen vår. Denne bygningen går helt klart under betegnelsen «kulturhistoriske ankerfester,» som kommunen legger stor vekt på i sin sentrumsplan. Det er bygninger som står der fra gammelt, og gjennom generasjon etter generasjon representerer byens identitet, sier Stang. St. Marie gate 107 og 109 er fra midten av 1800-tallet, og blant de eldste bygningene i Sarpsborg. – Den delen av St. Marie gate 107 som Betongbygg ønsker å rive, har også sin historiske verdi. Det var boklageret til bokhandler Iver Braaten som etablerte seg i bygget i 1912, forteller Stang. Underlig trend – Den underlige trenden med at «brudd er best» tror jeg bryter helt med hvordan folk flest opplever bygningsmiljøer. I hodet på noen få personer har dette blitt fint. Disse forenklete firkantene som preger mye for tiden. Ikke dermed sagt at fornyelse og nye bygninger ikke kan være positivt. Tvert imot kan nybygg tilføre berikende elementer inn i et strøk. Men det må harmonere. I dette tilfelle er det et totalt brudd, sier Stang.