fbpx

Torgmøte i Fredrikstad

Lørdag 14. september inviterer Østfold avdeling til aktiviteter på Gamlebyens torv, ved Dunkejongården.

I jubileumsåret ønsker vi å sette fokus på bygningsvern og tradisjonshåndverk. Gjennom torgmøter, med direkte veiledning og hyggelige aktiviteter ønsker vi å motivere huseiere og andre interesserte til å restaurere og ta vare på bygninger. lnnholdet i torgmøtene vil variere fra sted til sted, men arrangeres gjerne i tilknytning til allerede eksisterende markedsdager og lignende.

Lørdag 14. september skjer det i gamlebyen i Fredrikstad: Dunkejongården fra 1700-tallet, som ligger strategisk ved Gamlebyens torv, skal få ny kledning på gavlveggen til erstatning for råtten 1970-tallskledning. FMF har bistått med rådgivning og søknadsarbeid, og Foreningen Gamle Fredrikstad (som eier huset) har fått penger fra bl.a. ”Kulturminner for alle”. Akerhus Bygningsvernsenter er engasjert, og Per Willy Færgestad kommer med høvler og materialer til torgmøtet og forteller og viser 1700-tallsprofiler som er funnet øverst i gavlene og som skal være modell for den nye kledningen. Det planlegges også demonstrasjon av andre håndverk, som maling og stenhugging, samt foredrag.  

Arrangementet blir et samarbeid mellom FMF Østfold, Foreningen Gamle Fredrikstad, Akershus Bygningsvernsenter, Byantikvaren, m.fl. -  der FMF Østfold er ansvarlig arrangør. Følg med på oppdateringer her og lokalt.

Kontakt Østfold avdeling

FMF JUB GULL TEKST copy copy copy copy copy copy copy