fbpx

Torgmøte på Borgarsyssel i Sarpsborg

Søndag 2. juni inviterer Sarpsborg og Rakkestad lokallag til håndverksaktiviteter under Smaalensmarken.

I Jubileumsåret ønsker vi å sette fokus på bygningsvern og tradisjonshåndverk. Gjennom direkte møter, veiledning og hyggelige aktiviteter ønsker vi å motivere huseiere og andre interesserte til å restaurere og ta vare på bygninger. lnnholdet i torgmøtene vil variere fra sted til sted, men arrangeres gjerne i tilknytning til allerede eksisterende markedsdager og lignende.

Søndag 2. juni deltar Sarpsborg og Rakkestad lokallag under den årlige Smaalensmarken på Borgarsyssel Museum, der foreningen blant annet vil demonstrere vindusrestaurering. Her er det tips og råd å få - og kanskje blir du inspirert til å bevare heller enn å bytte til nye vinduer? 

Du kan også treffe Roger Studsrud og Bjørn Andersen fra Malerfagets historielag som vil demonstrere gamle malerteknikker.

 

Kontakt Sarpsborg og Rakkestad lokallag  

FMF JUB GULL TEKST copy copy copy copy copy copy copy copy copy