fbpx

Ødelegger historisk felleskap

Det er sendt ut et nabovarsel for oppføring av to nye bygninger i Nedre Strandgate 40 og 44 i Stavanger.Både Fortidsminneforeningen, velforeningen Gamle Stavanger og naboene er veldig bekymret.

Gjeldende reguleringsplan ble godkjent i 2005 som en privat utviklet reguleringsplan.  Den planlagte bebyggelsen kom ikke. Siden det har det vært flere runder med forskjellige investorer. Heldigvis har ingen blitt realisert, Fortidsminneforeningen mener at det ikke skulle tillates ny bebyggelse på tomtene.

Dette området er av høy kulturminneverdi. Her kan vi fortsatt ane den historiske enheten med sjøhus nærmest havet, terrassehager i skråningene og småskala boligbebyggelse øverst. Dette har vært typisk for Stavanger, men har nesten forsvunnet nå. En reetablering av terrassehagene hadde vært et veldig fint tilskudd til grøntarealet i Stavanger sentrum og sammen med Gamle Stavanger kunne det bli en unik attraksjon.

Vi må ikke tillate at Gamle Stavanger ødelegges av nybygg uten arkitektoniske kvaliteter. Vedlagt sender vi i Fortidsminneforeningen uttalelse som er sendt til arkitektene som innspill til nabovarselen.

Last ned: Nedre Strandgate 40 og 44 FMF