fbpx

Åpningsfest for nyreist løe på Håheller

Ryfylke lokallag er primus motor for bygging av en tradisjonell løe på 1700-tallsgården Håheller i Lysefjorden. Velkommen til åpningsfest 20. oktober!

Prosjekt Løa på Håheller er eid og gjennomført av FMF Ryfylke. Målet er å reise en ny løe i tradisjonell stavkonstruksjon på de restaurerte tuftene til den gamle. Prosjektet er godt igang, med tilvirking av alle delene i et verksted på Tau. Reisingen begynner i mai, med mer arbeid utover sommeren og høsten. Søndag 20. mai er det åpningsfest på Håheller i Lysefjorden, for å markere første steg i restaureringen av 1700-tallsgården Håheller. Arbeid med hovedhuset er også i gang. 

Foreløpig program

Garden ligg veglaust langt inne i Lysefjorden. Søndagen kan ein ta rutebåt frå Lauvik 13.55, frå Forsand eller Songesand. 

Velkomst og kort historikk, med offisiell opning

Toradar spel, låvedans, handverksaktivitetar

Servering av gryterett, kaffi og kake

Ei permanent plakatutstilling om prosjektet skal stå i løa også etter opninga.

Kontakt Ryfylke lokallag

FMF JUB GULL TEKST copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Les om løe-prosjektet i Fortidsvern nr. 1 2019