fbpx

Vellykket årsmøte i Stavanger lokallag

Foredrag: 8000 trehus minus ett (og ett og ett...)
Tirsdag, 7.3.17 har vi avholdt årsmøte i Stavanger lokallag.
Det var 20 medlemmer som møtte opp på Stavanger maritime museum.
 
Innkalling og årsmelding ble godkjent, budsjett og forslag til arbeidsprogram for 2017 framlagt. Styret i Stavanger lokallag etter valget ser slikt ut:
 
Styreleder:                  
Britta Goldberg, arkitekt
Styremeldemmer:      
Michael Heng, snekker
Inger Marie Egenberg, konservator
Hanne Karin Sandvik, papirkonservator
Gro Lavold, arkitekt
Varamedlemmer:       
Carl Egil Buch, pensjonist
Stig Roar Olsen, student
 
Det er gledelig at alle styremedlemmer var villige til å fortsette og at vi kunne vinne to nye varamedlemmer for å styrke arbeidet i lokallaget!
 
Byantikvar Hanne Windsholt hadde et interessant innlegg om trehusbyen – hvordan vern av trehusbyen er forankret i kommuneplanen og hva som truer trehusbyen. Hun kunne dessverre vise til alt for mange eksempler for inngrep i fasader og hager som tar knekken av Stavangers historiske bybilde. Kommunens håndhevingen av reglene mot riving og drastiske fasadeendringer er ikke så strengt som vi skulle ønske.
 
Foredraget engasjerte og det ble en livlig debatt med mange gode innspill om hvordan lokallaget kan engasjere seg. Blant forslagene var det å utarbeide en reguleringsplan for vern av et utsatt området, informasjonsbrosjyrer og foredrag i bydelene, en messe for bygningsvern, byvandringer etc.  
 
Det nye styret setter pris på engasjementet og skal nå se nærmere på forslagene og velge de som vi tror vi kan realisere. Så håper vi at noen av dere kan være med – det er veldig mye kompetanse blant medlemmene i Fortidsminneforeningen som vi gjerne vil dra mer nytte av!
 
Vi planlegger et kurs i vindusrestaurering etter påske og skal snart sende ut nærmere informasjon.
 
Ta gjerne kontakt med oss i styret om dere har innspill, ideer eller ønsker.
 
 
FORTIDSMINNEFORENINGEN
Stavanger lokallag
v/ Britta Goldberg, leder