fbpx

Foreningen har overtatt Lillingstonheimen i Fjaler

Sogn og Fjordane avdeling har fått en ny eiendom å ta vare på: Lilingstonheimen, med hovedhus fra 1808.

Søndag 10. desember ble Fortidsminneforeningen offisielt eier av herregården Lillingstonheimen på Tysse i Fjaler kommune i Sogn og Fjordane. "Dette er et flott anlegg med en spennende historie, som fortjener å tas vare på og være tilgjengelig. Foreningen ønsker at den skal fortsette å være et lokalt møtested", sier generalsekretær Ola H. Fjeldheim i forbindelse med overtakelsen. "I tillegg vil vi jobbe for at tilreisende kan oppleve stedet, enten ved korte besøk eller litt lengre opphold. Vi har også inngått avtale med Stiftinga Jensbua om et samarbeid med kursing i bygningsvern og tradisjonshåndverk."
Hovedhuset ble oppført i 1808 av sorenskriver og stortingsmann Nils Landmark, som drev gården som et mønsterbruk og var opptatt av moderne drift som treplanting og fruktavl. I 1880 kjøpte presten Claude Augustus Lillingston stedet. Lillingstonslekten bodde på Tysse fram til slutten av 1960-årene og satte sitt preg på eiendommen, ikke minst med den vakre engelske hagen. Gården ble så testamentert til Fjaler kommune, som nå altså har solgt dette flotte kulturminnet til Fortidsminneforeningen.