fbpx

Håndverksdager for alle ved Borgund stavkyrkje

6. og 7. juni kan alle som vil få oppleve håndverkstradisjoner i praksis, i storslåtte historiske omgivelser. Velkommen til håndverksdager ved Borgund.

I Jubileumsåret ønsker vi å sette fokus på bygningsvern og tradisjonshåndverk. Gjennom direkte møter, veiledning og hyggelige aktiviteter ønsker vi å motivere huseiere og andre interesserte til å restaurere og ta vare på bygninger. lnnholdet i torgmøtene vil variere fra sted til sted, men arrangeres gjerne i tilknytning til allerede eksisterende markedsdager og lignende.

Ved Borgund stavkyrkje har det tidligere vært arrangert håndverksdager for skoleungdom, noe som har vært populært også for besøkende turister. Nå blir dette også en del av sesongens arrangementer ved stavkirken i jubileumsåret, men nå åpent for alle!

6. og 7. juni blir det både noe å se på og noe å gjøre for den som vil. 

Det blir demonstrasjon av smiing, gamle malingsteknikker og ulikt trearbeid

Kl. 10.00 - 13.00 begge dager.

Kontakt Borgund stavkirke

FMF JUB GULL TEKST copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy