fbpx

Olsokmesse i Gaupne gamle kyrkje

Olsokgudsteneste i Gaupne gamle kyrkje med musikkinnslag 4. august.

Luster er ein stor kommune med mange viktige kulturminne, og ei synleggjering av Fortidsminneforeininga i midtre Sogn er strategisk: Me har to eigedomar i kommunen, Gaupne gamle kyrkje og Urnes stavkyrkje. Dei siste åra har me ikkje hatt fast opningstid i Gaupne gamle kyrkje, men tjøring og anna vedlikehaldsarbeid er under planlegging. 

https://fortidsminneforeningen.no/avdelinger/indre-sogn

FMF JUB GULL TEKST copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy