fbpx

Olsok i Gaupne gamle kyrkje

Olsokfeiring i Gaupne gamle kyrkje med musikkinnslag 4. august.

Velkommen til Olsok-gudsteneste i Gaupne gamle kyrkje

Søndag 4. august kl. 13.00

Gudsteneste ved prest Vidar Nes Mygland.

Musikalske innslag ved songarane Judith Vestreim, Tøge Talle og Terje Kjær.

Roland Johansson, organist.

Kyrkjekaffi ved Gaupne sokneråd.

 

Gaupne gamle kyrkje er ei staseleg og enkel laftekyrkje som vart oppført i 1647-1652. Laftekyrkja avløyste den stavkyrkja som stod i same området. Fleire delar frå denne stavkyrkja vart nytta om att, til dømes sideplankane i vestportalane. Desse er pryda med utskjæringar av ormar og drakar som slyngjer seg om einannan. Interiøret er rikt og fargestrålande dekorert. På austveggen i våpenhuset er måla ein tekst som fortel at Geble Augmundsen Røneyd let denne kyrkja verta bygd i 1647.

Gaupne gamle kyrkje vert i dag nytta til spesielle markeringar som den årlege olsok-gudstenesta.

I 1909 vart kyrkja gjeven som gåve frå kyrkjelyden til Fortidsminneforeninga.

Kontakt Indre Sogn lokallag

FMF JUB GULL TEKST copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy