fbpx

Riksantikvaren gir Hove steinkirke til Fortidsminneforeningen

Fortidsminneforeningen får Hove steinkirke i "jubileumsgave" 15.9.

I Fortidsminneforeningens jubileumsår i år har vi gleden av å få Hove steinkirke i Vik i Sogn og Fjordane i gave fra Klima- og miljødepartementet.

Fortidsminneforeningen har i mange år hatt besøksdriften i Hove steinkirke, mens staten ved Klima- og miljødepartementet har vært eier av kirken.

Riksantikvar Hanna Geiran vil foreta overrekkelsen av Hove steinkirke til Fortidsminneforeningen.

For å feire at vi formelt får denne gaven blir det et arrangement i kirken med faglige og musikalske innslag:

Foredrag ved Alf Tore Hommedal, arkeolog ved Universitetet i Bergen, om kirken og Hove-madonnaen.

Foredrag ved Margrethe Stang, styreleder Fortidsminneforeningen, om Kalkmaleriene og Blix’ restaurering av Hove.

Andakt og musikalske innslag ved organist Anders Vassli Brekke og vokalgruppen Gygrene.

Rett etter arrangementet i kirken inviterer vi til kirkekaffe i Vik Kyrkjestove.

Arrangementet er åpent for alle.

FMF JUB GULL TEKST copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy