fbpx

Urnes autorisert som verdensarvsenter

Urnes stavkirke feirer i år 40 år på UNESCOs verdensarvliste, og gleden er derfor ekstra stor over at Urnes nå i jubileumsåret har blitt autorisert som verdenssarvsenter.

I går kom den gledelige beskjeden til Fortidsminneforeningen om at planene for Urnes verdsarvsenter er godkjent av Miljødirektoratet.

 

Dette er en dag å feire, sier generalsekretær i Fortidsminneforeningen, Ola Fjeldheim.  – Miljødirektoratets avgjørelse betyr mye for folk på Ornes, for Luster kommune og regionen - og for oss i Fortidsminneforeningen. Autorisasjonen av Urnes verdsarvsenter er starten på en svært spennende utvikling av Urnes og lokalsamfunnet rundt, med planer for bygging av et besøkssenter med et bredt tilbud til de besøkende til verdensarven i Luster, sier Fjeldheim.

Autorisasjonsordningen for besøkssenter ved verdensarvstedene i Norge innebærer at en rekke autorisasjonskrav skal oppfylles. Miljødirektoratet sier i sin begrunnelse at Fortidsminneforeningen på en god måte har gjort rede for hvordan senteret oppfyller disse kravene, og direktoratet har besluttet å autorisere Urnes verdsarvsenter for en periode på fem år.

Autorisasjonen utløser statlige midler til drift, og det betyr en styrking som gjør at tilbudet til besøkende og formidling av verdensarven kan videreutvikles gjennom en rekke tiltak.