Telemark

Avdeling Telemark vokter villaens skjebne

Herskapsvillaen Øvre Frednes i Porsgrunn er i Fortidsminneforeningens søkelys. Forfallet er stanset, men hva skjer med den videre bruk av anlegget?
Herskapsvillaen Øvre Frednes i Porsgrunn er av...

Åpen dag på Botn skysstasjon

Velkommen til Botn skysstasjon - landemerket langs E134 i Telemark.
Velkommen til åpen dag lørdag 16. september...

Kirke bryter med reguleringsplan

Fortidsminneforeningen i Telemark mener den nye kirken i Porsgrunn vil fremstå som en fremmed fugl det verneverdige bygningsmiljøet.
Fortidsminneforeningen mener rammetillatelsen...

Norsk verdensarv blir pc-spill

Norsk verdensarv blir pc-spill
Svelgfoss tømmerrenne, en 4 km lang bit av...

"Landets mest fotograferte stabbur" er reddet

"Landets mest fotograferte stabbur" er reddet
Et 350 år gammelt stabbur på Botn skysstasjon...