fbpx

Kirke bryter med reguleringsplan

Fortidsminneforeningen mener rammetillatelsen for ny kirke i Porsgrunn bryter med regulerings-planen og klare råd gitt av Riksantikvaren.

Else Marie Skau i Fortidsminneforeningen i Telemark har sendt et 7 siders klagebrev til Fylkesmannen i Telemark.
Foreningen mener at klare anbefalinger fra kulturminnevern-avdelingen i fylkeskommunen ikke er tatt hensyn til.
– Det omsøkte nye kirkebygget Reis Opp bør ikke godkjennes da det vil fremstå som en fremmed fugl i det verneverdige bygningsmiljøet, og ikke være i tråd med reguleringsplanens intensjoner, skriver Fortidsminneforeningen, avdeling Telemark i klagen.

Last ned: Hele reportasjen i Porsgrunn Dagblad