fbpx

Avdeling Telemark vokter villaens skjebne

Herskapsvillaen Øvre Frednes i Porsgrunn er av byens viktigste kulturminner.Fortidsminneforeningen i Telemark har fulgt skjebnen til dette vakre anlegget. Les foreningens brev til kommunen.

Til Porsgrunn kommune,v/ Ordfører Robin Kåss,3901 Porsgrunn 6.september 2017

INNSPILL TIL FRAMTIDIG BRUK AV AREALER RUNDT ØVRE FREDNES --ØNSKE OM NY PLAN FOR OMRÅDET.

Fortidsminneforeningen Telemark avdeling har gjennom lokalpressa fulgt utviklingen rundt herskapsvillaen Øvre Frednes med spenning.
Foreningen er fornøyd med at det nå ser ut til at det ikke lenger er aktuelt å oppføre regulert boligblokk nordøst for det verneverdige bygget.
Vi støtter dem som har gitt uttrykk for at den planlagte blokk vil være lite forenlig med vern av et Porsgrunn bys viktigste kulturminner. Dette kommer også til uttrykk hos kommunen ved at den er registrert som A-objekt i Kulturminnevernplanen.

Avdelingen hadde ingen egne innspill i forbindelse med utarbeiding av gjeldene plan. Øvre Frednes hadde forfalt over tid, og for oss var det viktig at bygget ble tatt i bruk. Felleslokaler i forbindelse med seniorleiligheter, slik vi ble forespeilet under planprosessen, var kanskje en mulig løsning som kunne redde herskapsvillaen. Vi ser i ettertid at planen, slik den ble endelig vedtatt, tar altfor lite hensyn til vern av bygning, hageanlegg og vegetasjon.

Fortidsminneforeningen minner om at en større del av det opprinnelige hageanlegget rundt Øvre Frednes er lagt inn som kulturminne i Riksantikvarens register under Kultursøk.
Hagen har KulturminneID 139856-1
Som kulturminneområde viser Riksantikvarens kulturminnekart området avgrenset av Maristien mot nordvest. Mot sørvest er kulturminneområdet avgrenset ca 45 mester fra , og parallelt med, herskapsvillaens fasade.
Foreningen minner også om Porsgrunn kommunes «Grønn plakat» fra 2003 som viser at byggetomta for den omdiskuterte blokka går inn i et område som er et: areal med høyeste verdi for både landskap, tur og rekreasjon og biologisk mangfold.

Området rundt Øvre Frednes er da entydig vurdert til å være en særs viktig del av Porsgrunns grønnstruktur, inntil en bydel som ellers er tungt utbygd i seinere år.
Området med Øvre Frednes er idag langt mer viktig som rekreasjonsområde enn den gang i 2003.

Fortidsminneforeningen ser også at i området mot den nedbrente barnehagen står det en rekke høyt verneverdige trær, hvorav flere majestetiske blodbøker.
Trærne har stått siden Jørgen Christian Knudsen fikk anlagt sitt hageanlegg for over 115 år siden.
Vi er kjent med at kommunen ønsker å bygge ny og større barnehage på branntomta etter Frednes barnehage. Samlet ser vi da at området her er modent for en ny reguleringsplan.

Foreningen har merket seg at de nye eierne av villaen allerede har stanset et årelangt forfall. Bygg og hage ser allerede langt mer presentable ut.
Vi er overbevist om at gjennom et etablert samarbeid mellom de nye eiere og kommunen kan området med Øvre Frednes gjenoppstå, som en perle til glede for almenheten.

Fortidsminneforeningen Telemark avdeling ser fram til en planprosess som på en god måte kan sikre vern av bygning, vegetasjon og offentlig friområder.

Med vennlig hilsen,
FORTIDSMINNEFORENINGEN
Telemark avdeling

Else M Skau Lars-Petter Ose
Styreleder styremedlem

Kopi:
Telemark fylkeskommune, Team Kulturarv Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Porsgrunn kommune v/ rådmann Per Vold
VILLA FREDNES
Fortidsminneforeningen, Dronningensgt 11,Oslo Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Porsgrunn Dagblad (PD)
Telemark Arbeiderblad (TA)
Varden

Last ned: Ovre Frednes - FMF innspill til fremtidig utvikling