fbpx

18 år og styremedlem!

Konrad Owe Roykiewicz fra Borkenes i Troms ble medlem av Fortidsminneforeningen i januar i år og er allerede medlem av styret i Harstad og omegn lokallag.

Medlemskapet i Fortidsminneforeningen var en julegave fra familien. 

– Jeg ble spurt hva jeg ønsket meg, og siden jeg «har alt» og er historieinteressert, takket jeg ja til et medlemskap i Fortidsminneforeningen, sier Konrad.

Han er opptatt av at norsk kulturarv, og syns spesielt at det er mange kirkebygg som blir tatt dårlig vare på i Norge. Han har ennå ikke rukket å involvere seg i lokale prosjekter, men mener at flere av Jugendhusene i Harstad fortjener en bedre skjebne enn dagens.

Vil bli marinarkeolog

Nå venter et år på folkehøgskole der han skal gå dykkelinje. Deretter planlegger han å studere arkeologi. 

– Drømmen er å kombinere dykking og arkeologi, altså bli marinarkeolog, sier Konrad.

Det vil komme det undersjøiske kulturminnevernet i Norge til gode i framtiden. Store Norske Leksikon beskriver marinarkeologi som «et fagfelt innen arkeologien rettet mot studier av menneskers forhold til, og bruk av, hav og sjø i alle perioder av kulturhistorien. Foruten kulturminner langs kysten, slike som graver, sjømerker, havner og båtnaust med fellesbetegnelse kystkultur, er det særlig skipsvrak på havets bunn som er marinarkeologiens hovedfokus».

Vi ønsker Konrad hjertelig velkommen i foreningen og lykke til som nyvalgt styremedlem.