fbpx

Hjelp, jeg er eier av en verneverdig bygning

Foredrag på Tromsø bibliotek og byarkiv 6. november
 
Fortidsminneforeningen feirer 175 år og markerer dette med å arrangere åpne møter på biblioteket i Tromsø utover høsten. Hensikten er å fremme allmenn forståelse for betydningen av å ta vare på var identitet og kulturarv.
 
Foredraget vil belyse problemer som huseiere må håndtere. Dette kan gjelde myndighetskrav, avtaler med håndverkere, tekniske oppgraderinger, økonomiske støtteordninger, etc.
 
Foredragsholder: Generalsekretær i Fortidsminneforeningen, Ola Fjeldheim
 
Tromsø bibliotek og byarkiv
Onsdag 6. november 2019 kl. 19.00 - 20.00
 
 
FMF JUB GULL TEKST copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy