fbpx

Representanskapsmøte i Troms 9.-11.juni

Fortidsminneforeningen arrangerer førstkommende helg sitt årlige representantskapsmøte, denne gangen i Tromsø.

Representanskapsmøtet er Fortidsminneforeningens høyeste organ. Til møtet denne gangen er det påmeldt 86 personer, hvorav 50 delegater, resten er ordførere, foreningens styre, observatører og ansatte. Foreningen har 18 avdelinger fordelt over hele landet. På møtet velges nytt styre og viktige beslutninger tas om foreningens vedtekter. Foreningen ble stiftet i 1844, men først i 1909 ble ordningen med reprsentanskapsmøte tatt i bruk. Tidligere hadde man arrangert generalforsamling. De siste årene er det blitt arrangert faglige sesjoner. I år er det disse temaene som behandles: Hvordan ser vi ut utenfra? ved Ron Røstad, Foreningens identitet , står Dahl,1844 og stavkirkene i veien for lokalt engasjement? ved Elisabeth Erke, Klimaforbedring i gamle trehus ved  foreningens generalsekretær Ola H. Fjeldheim, og Kulturminner for alle ved Mathilde Sprovin.

Bildet viser den sjøsamiske gården Elvebakken i Balsfjord, Fortidsminneforeningens eiendom i Troms.

Foto:Fortidsminneforeningen