fbpx

Årsmøte 2018 i Vestfold avdeling

Vestfold avdeling innkaller til årsmøte mandag 12. mars kl. 19.00

Vestfold avdeling innkaller til ÅRSMØTE 2018 MANDAG 12. MARS KL 19.00

Sted: Øvre Myra, Storgaten 6, Sandefjord

PROGRAM

Kl. 19.00

ÅRSMØTESAKER:

1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
2. Godkjenning av dagsorden
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Orientering, drøfting angående budsjett og arbeidsplan
6. Valg
7. Kontingent
8. Årets representantskapsmøte
9. Innkomne saker
(Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende innen 26. februar)

Årsmøtepapirene legges i ut på Vestfoldavdelingens Facebook-side og hjemmesiden: Vestfold avdeling

19.45 ÅRSMØTEFOREDRAG

Hovedstyremedlem, leder i Sandefjord lokallag arkitekt Kristen Grieg Bjerke:

”Fortidsminneforeningen som alliansepartner og vaktbikkje”

Enkel servering

 

Last ned: Innkalling arsmote 2018