fbpx

Årsmøte i Vestfold avdeling

Vestfold avdeling innkaller til årsmøte 2019, mandag 1. april kl. 19.00 i Det sjømilitære samfunn, Karljohansvern, Horten

ÅRSMØTE 2019, MANDAG 1. APRIL KL 19.00

Sted: Det sjømilitære samfunn, Karljohansvern, Horten

PROGRAM

Kl 19.00 ÅRSMØTESAKER:

Innkallingen godkjennes. Medlemsbekreftelse, fullmakter registreres

 1.Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

  1. Godkjenning av dagsorden
  2. Årsberetning.
  3. Regnskap.
  4. Orientering, drøfting angående budsjett og arbeidsplan
  5. Valg
  6. Kontingent
  7. Årets representantskapsmøte,
  8. Innkomne saker

Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende innen 25. mars

Årsmøtepapirene legges i ut på Vestfoldavdelingens Facebook-side og hjemmesiden. Gå inn på hovedsiden til Fortidsminneforeningen, deretter på Fylkesavdelinger og Vestfold avdeling.

kl 19.45 ÅRSMØTEFOREDRAG:

Jan Ingar Hansen kåserer om Karljohansverns historie og virksomhet.

Enkel servering

 

Last ned: Årsmelding 2018

Last ned: Regnskap revidert

Last ned: Helårsbudsjett 2019

Last ned: Innkalling 2019