fbpx

Fortidsminneforeningen: - Hardt og ufølsomt i Vestfold

For noen uker siden sa et flertall av Færderpolitikerne ja til et moderne tilbygg på et gammelt hus i Østveien 140 på Tjøme. Det gjorde de mot anbefalingene til Fortidsminneforeningen.

Men skrivet fra Fortidsminneforeningen fikk politikerne neppe før de stemte over saken, skriver avisen Øyene.

Brevet fra Fortidsminneforeningen, som nå ligger i postlistene til kommunen, er nemlig datert den 9. april, mens møtet i hovedutvalget ble holdt den 4. april. I brevet opplyser foreningen uansett at de har vært på befaring på eiendommen på Tjøme, hvor det i dag står et mindre hus fra slutten av 1800- tallet. På dette skal det altså nå bygges et moderne tilbygg med flatt tak. Tanken har vært å bevare dagens bolig med minst mulig inngrep, mens den nye delen klart skal skille seg fra denne i stil og uttrykk.

Dette tilbygget er det nå sagt ja til. Fortidsminneforeningen synes ikke det er en god ide i dette tilfellet. - Tilpasning krever en annen hensyntagen til det eksisterende anlegg. Det gjelder både størrelse, materialbruk og farge, skriver Dyveke von Hanno Bast i Fortidsminneforeningen Vestfold.  Foreningen mener både vindusløsning og takform vil bli skadelig for opplevelsen av det gamle huset, og synes forslaget til videre bebyggelse av eiendommen framstår som hardt og ufølsomt.

- Vi vil understreke at det er snakk om et meget vakkert og harmonisk gammelt hus som vil miste avgjørende verdier, skriver de. Fortidsminneforeningen mener ellers "tilpasning gjennom kontrast", som i dette tilfellet, er et paradoks. - Og vi vil, som vernemyndighetene, advare mot det som her er i ferd med å skje. Hensyntagen til omgivelsene er bevisst neglisjert. Av rent estetiske grunner finner vi det visuelt ødeleggende, skriver foreningen. De anbefalte ikke løsningen som er valgt i Østveien, men til tross for litt diskusjon ble det likevel et klart flertall for løsningen som eierne ønsket da politikerne i hovedutalget stemte over saken.

Hentet fra avisen Øyene