fbpx

Urnesmedaljen til Kristen Grieg Bjerke

Han har vært generalsekretær i foreningen, kan kalles Kulturminnefondets "far" og stiftet nylig et nytt lokallag: Urnesmedaljen til Kristen Grieg Bjerke er høyst fortjent!

Kristen Grieg Bjerke ble tidligere i år hyllet med Urnesmedaljen for lang og tro tjeneste for kulturminnevernet både innenfor og utenfor foreningen, som profesjonell og som frivillig ildsjel. Her er hans formidlable innsats oppsummert, i styreleder Margrethe C. Stangs ord: 

Kristen ble utdannet til arkitekt ved AHO i 1969. Allsidigheten viste seg tidlig, i studietiden arbeidet på kveldstid som kulissemaker for NRK. Fra Oslo gikk ferden til Edinburgh og Herriot-Watt University, der han tok byplanleggerutdannelse (1973).

Han har arbeidet som praktiserende arkitekt både i Skottland og i Norge, og var en periode overarkitekt og plansjef i Ski kommune.

Kristen startet opp og utviklet museet ved Fetsund lenser i perioden 1990 - 1998.  Det er typisk for måten hans å jobbe på at han forankret prosjektet lokalt. Han og kona Karen bodde rett ved lensene, stekte vafler og gjeddekaker (Kristens oppfinnelse) og jobbet sammen med lokale ildsjeler. Museet ble et av de mest særpregete attraksjonene på Østlandet

I samme periode var Kristen styremedlem i Oslo - Akershus avdeling (fra 1992) og leder av avdelingen (1994-1997). Han var generalsekretær i Fortidsminneforeningen fra 1998 til 2003. Han var en tydelig generalsekretær som sikret Fortidsminneforeningens plass i offentligheten, og samtidig en eminent dugnadsleder med stor innsats blant annet på Sinjarheim og Gardsøy.

I denne perioden ble den praktiske planleggingen og byggingen av Besøkssenteret ved Borgund stavkyrkje igangsatt. Kristen samarbeidet med gode krefter i Lærdal kommune og presteskapet i Lærdal for å realisere prosjektet.  Kristen var klar på at bygget måtte fullfinansieres før start, og hans sjarmøretappe med styret for stiftelsen UNI på Vestlandstur i beste fruktblomstringstid var et viktig ledd i å skaffe en finansieringspakke hvor stiftelsen UNI gikk inn med et betydelig beløp mot at det offentlige bidro med tilsvarende.

På slutten av 1990-tallet var det stor ressursmangel i kulturvernet, og det fantes få tilskuddsordninger, spesielt var det vanskelig å få tilskudd til de «ikke-fredete» bygningene. Etter at stortingsmeldingen «Leve med kulturminner» (hvor Kristen også var involvert i komitearbeidet) var ferdigstilt, ble Kulturminnefondet lansert i revidert statsbudsjett høsten 2002. Fondets første direktør har sagt det slik: "Ideen om et fond ble ikke født og båret fram av den offentlige kulturminneforvaltningen. Nei, det var de ideelle organisasjonene innen kulturminnevern med Fortidsminneforeningen i spissen, som kjempet fram saken."

Og det var Kristen som lanserte ideen og sto i spissen for dette arbeidet. Han var aktiv med i å forme kulturminnepolitikken fra 2002 (NOU) som i praksis har vært ført fram til i dag.

I tillegg til dette har Kristen også hatt styrelederverv i Nordic World Heritage Foundation. Han var dessuten direktør for Nasjonale Festningsverk i perioden 2003- 2007.

Kristen ble medlem i Fortidsminneforeningens hovedstyre i 2015. Jeg må innrømme at jeg var litt spent på hvordan det skulle gå å få en forhenværende generalsekretær med så lang fartstid inn i styret – ville det bli sjuende far i huset? Det skulle raskt vise seg å bli rake motsetning. Han er den første til å erkjenne at tidene forandrer seg og at foreningen må følge med. Kristen har en finstemt rolleforståelse, er ekstremt saklig og bringer både erfaring og ro med seg inn i styrearbeidet. Det har vært et privilegium å sitte ved styrebordet med ham i disse fire årene.

Kristen har vist ekstraordinær glød, men også ekstraordinær lojalitet, til kulturminnevernet generelt og Fortidsminneforeningen spesielt. Det er helt typisk for ham at da han flyttet til Sandefjord for noen år siden, straks startet opp et lokallag der.

Et enstemmig hovedstyre har vedtatt å tildele Kristen Grieg Bjerke Urnesmedaljen.