59,8532448 10,4574145
Otto Valstads vei 18a, Asker, 1395

VILLA SOMMERFRYD

Villa Sommerfryd er bygget av Strømmen trevare i 1911. Huset er en del av kunstnerdalen på Hvalstad i Asker.

Kulturminner for allmennheten:
Det er en del av ett område som kulturelt og arkitektonisk presenterer en del av Norges historie og kulturarv. Villaen ligger mellom Labråten (Garborg) og Asker Museum (Valstad)inntil den gamle Kongeveien. Villa Sommerfryd er sådeles en del av en historisk viktig kulturminneplass som er allment tilgjengelig med sin tilstedeværelse i dalen.

Kompetanseoverføring:
Istandsettingen skal gjøres av håndverker Ole Klaveness og 6 lærlinger i 5 dager. 

LES OM FLERE PROSJEKTER