KULTURMINNER FOR ALLE

Prosjektet finansieres av Sparebankstiftelsen DNB og har som mål å ivareta og styrke tradisjonshåndverket, fortrinnsvis tilknyttet bygninger.

Arbeidet er konsentrert om to satsingsområder:

1. Formidling og kompetanseoverføring til unge.

2. Tilskudd til istandsetting av kulturminner i privat eie.

Prosjekter

Vis kart
Alapmoen, Øverbygd, 9334
Helabrotet 2A, Aurland, 5745
Vesterdalsvegen 142, Kviteseid, 0829
Snagli, Sjøvegan, 9350
Griffenfeldsgt 2, Trondheim, 7012
Cappelens gate 2, Skien, 3717
Øvre Amla 14, Kaupanger, 6854
Vestsidavegen 1441, Brårud, 2162
Skore, Bygland, 4745
Å i Lofoten, Sørvågen, 8392
Kausvegen 25, Lillehammer, 2618
Valdbakkan 115, Lundamo, 7232
Hovlandsvegen 135, Vangsnes, 6894
Strandveien 41, Kjøllefjord, 9790
Jarenvegen 72, Jaren, 2770
Fossen 8, Moss, 1530
Dalsvegen 182, Uggdal, 5685
Vestsidevegen 1770, Hov, 2860
Raknesvegen 190, Hvalestrand, 5281
Bøvågen, Bølandet, 6095
Bjørkvikmoen 40, Flå , 3539
Thorleif Haugs vei 14, Oslo, 0791
Kjøpmannsgata 13, Trondheim, 7013
Hovedveien 2, Storslett , 9151
Vestsidavegen 673, Brårud, 2162
Hovstølen, Sannidal, 3766
Håheller (Lysefjorden), Lysebotn, 4127
Kvavikveien 1, Lyngdal, 4580
Hønengata 1, Hønefoss, 3513
Vollan gård, Kvikne, 2514
Paradisbakkene 29, Lier, 3403
Øyragata 46, Sæbø, 6165
Skansen 3, Hammerfest, 9601
Maridalsveien 120, Oslo, 0461
, Tussøy, 9128
Nygata 2, Risør, 4950
Gamleveien 76, Odnes, 2879
Olaf Ryes vei 35, Bergen, 5006
Roverud Gård, Eenvegen 10, Roverud, 2216
Nessvågen, Røst, 8064
Nedre vaskegang 2, Oslo, 0186
Lindås, Hordaland, ,
Skolegata 1, Vardø, 9951
Stordal Gamle Kyrkje, Stordal, 6250
Gjestrumbakkgutua 59, 61, Bøverbru, 2846
Brøstveien, Bjorli, 2669
Hustadvegen 91, Inderøy, 7670
Bakkejordveien 46, Sørreisa, 9310
Rønningsbakken 4, Trondheim, 7068
Grensen 1, Vadsø, 9800
Toreidvegen 431 , Blaker, 1925
Jan Voigts vei 12, Trondheim, 7040
Posåsvegen 506, Åsnes Finnskog, 2283
Setesdalsveien 3182 , Rysstad, 4748
Brubakken, Budalen, 7928
Otternesvegen 8, Aurland, 5745
Haverneset 9, Selbu, 7580
Ullershovvegen 45, Nes, 2160
Aurlandsdalen, Aurland, 5745
Numedal Middelaldersenter, Numedalsvegen, Rollag, 3626
Bråteveien 209, Høbel, 1827
Haverringen 968, Bøstad, 8360
Lågendalsveien 76, Skollenborg, 3619

Alapmosætra

Amerikavindmølle

Aurlandsdalen - Stien som gamal ferdselsåre

Badstu og smie på Vesterdal

Bakerovn på Breidablikk

Betania Misjonshus

Borgengården

Det Heibergske Familiemuseum

Drengestua på Søndre Breen

Dugnad på Skore

Fagermoen

Fiskeværet Å i Lofoten

Fjøs på Tussøy

Fjøset på Kaussetra

Fjøset på Nedre Valdum

Flytting og reparasjon av eldre stabbur

Foldalbruket

Folkvang

Gamle Moss Vannverk

Gamle Uggdal dampbakeri

Gamlebutikken på Tulleng

Gamleskolen i Ringlia

Grindaverksløe med sag

Grindbygg – Monsgarden

Gulsvik Sag og Høvleri

Hallingstua

Hiutfeldtbrygga

Holmenes Sjøsamiske Gård

Horgenhagen - husmannstue

Hovstølen Speiderhytte

Håheller

Ingebjørggården

Istandsetting av potethus i gravhaug på Kvavik

Jekking av stall på Riddergården

Kystløetak

Leikestue 1851 og 2019

Lier Bygdetun

Linoljeprosjektet

Melbu Musikktribune

Melkøyahusene

Murer på Vøienvolden gård

Naustbygging

Nygata 2

Odnes hotell

Olav Ryes vei 35

Balkong i Bergen

Othiliestua på Roverud gård

Petra Henriksen-huset

Restaurering av Fabrikkpipe

Restaurering av Kisteveite

Ronthigården

Rosekyrkja

Rud Klokkergård

Sagelva vasskraftsenter

Sakristiet på Hustad kyrkje

Salen – væreierens soverom

Samisk bolighus

Saxenborg av Rønningen

Sjøbuer ved Varangerfjorden

Slora Mølle

Smedstua

Solheim - Gamlebutikken

Spontak Fossen

Stabbur på Brubakken

Stabbur Thomasgarden - Otternes

Storbrygga Selbu

Svalgangsbygningen Ullershov

Teigen

Tingstua fra Traanen

Vestre Bråte

Villa Lofoten

Villa Wessel

Våningshus på Sundet nedre

Vis mer