HVEM KAN SØKE?

Eiere av kulturminner kan søke om tilskudd. Kulturminner for alle vektlegger tre forutsetninger:

 • Tilskuddet skal være med på å redde et kulturminne
 • Kulturminnet skal være offentlig tilgjengelig 
 • Istandsettelsen skal være en arena for kompetanseoverføring

Med "kompetanseoverføring" menes det at midler fra oss skal bidra til å gjøre prosjektet til en kursarena. Søkere bør ha gode og konkrete planer for kurs i de aktuelle håndverksteknikkene. Det er lurt å ta kontakt med f.eks lokal skole med relevante yrkesfagslinjer, bedrifter med lærlingplasser, eller historielag. Hvis du har problemer med å finne håndverkere som vil holde kurs kan du ta kontakt med oss for å få hjelp. Kulturminner for alle har ikke krav om egenkapital.

Det gis ikke støtte til:

 • Statlige finansierte museum
 • Fredede bygg (I noen tilfeller der tiltak for kompetanseoverføring er solid kan søknad vurderes)
 • Kommunalt eide bygg (Dog det samme gjelder fredede bygg som over)

Tips til deg som søker:

 • Se hva andre har gjort!
  Du kan se på andre prosjekter. Dette kan gi deg inspirasjon for tiltak for kompetanseoverføring. Det kan gi det en pekepinn på hvor stor søknadsummen bør være.
 • Ta kontakt.
  Gode søknader gir gode prosjekter, dette hjelper vi gjerne til med.
 • Søk andre tilskuddsordninger.
  Prosjekter der flere institusjoner er inne med midler er positivt. Kulturminnefondet har laget en god oversikt over andre tilskuddsordninger. Den finner du HER