OM KULTURMINNER FOR ALLE

Om prosjektet

Kulturminner for alle er finansiert av Sparebankstiftelsen, mens Fortidsminneforeningen står for gjennomføringen. Kjernen er kompetanseoverføring og istandsetting.

Kulturminner for alle arrangerer en rekke workshops for unge håndverkere, skolelever og lærlinger. Vi tar med oss tradisjonshåndverkere ut på skolene og elevene får prøve tradisjonshåndverk i praksis. Årlig utlyser vi fire stipend til unge håndverkere på 25 000 kroner hver.

Kulturminner for alle har i tillegg årlig delt ut fem millioner kroner i tilskudd til istandsetting av kulturminner. Midlene ble fordelt etter søknad. Det var følgende krav til tilskuddsprosjektene:

  • Tilskuddsmidlene skulle være med på å redde et kulturminne.
  • Istandsettingen dannet en arena for kompetanseoverføring av
    håndverk.
  • Kulturminnet har en form for allmenn tilgjengelighet.