63,4296027 10,3869157
Griffenfeldsgt 2, Trondheim, 7012

BETANIA MISJONSHUS

Betania Misjonshus ble oppført i 1881-82 og innvigd som gudshus 18.juni 1882. I 1901 kjøpte Trondhjems Fellesforening av Det norsk lutherske Kinamisjonsforbund (nå Norsk Luthersk Misjonssamband) bygget. Betania har i alle år vært brukt som gudshus. Under 2. verdenskrig brukte okkupasjonsmakten storsalen som lagerplass.

Fasadene på misjonshuset, med ornamenter og trekninger, skal istandsettes. Det blir også arbeider med vinduer, dører, takrenner og taknedløp.

Kulturminner for allmennheten:
Kirkelig virksomhet, samt noe utleie til selskaper, korps og sanggrupper. Samlingene i den ordinære virksomheten er åpen for alle. Søndagsmøter annonseres i avisen.

Kompetanseoverføring: 
Utførende murerfirma vil under arbeidene gi opplæring til elever i murer- og malerfaget ved Charlottenlund videregående skole. Det benyttes tradisjonelle metoder med kalk som hovedkomponent i puss og maling. Det er også planer om kurs i vindusrestaurering, da mulig til dugnadsgruppa i Betania. 

LES OM FLERE PROSJEKTER