59,9735652 10,663633
Thorleif Haugs vei 14, Oslo, 0791

HALLINGSTUA

Hallingstua kommer opprinnelig fra Nordre Nestegard i Hol kommune. Solgt til Halvor Schou i 1916 og flyttet til sin nåværende plass i 1918.

Hallingstua fra 1740 er en del av lystgårdsanlegget Solstua fra 1905 som ble bygget for Sam Eyde.   

Nestegardstugu ble rosemalt av Kristen Aanstad (1746-1832) omkring 1770.  I 1915 ble Solstua kjøpt av fabrikkeier Halvor Schou som lot arkitekt Arnstein Arneberg utvide hovedhuset mot vest.  

Prosjektets prioritering er å skifte ut skadet treverk i de tre nedre omløp da disse ikke lenger klarer å holde vekten av bygget. Deler av grunnmuren må samtidig fornyes. Det er utført noen strakstiltak for å bremse opp komprimeringen av veggene. Torven på taket ble fjernet i oktober 2017 for å redusere vekten, og det ble satt opp en midlertidig avstivning mellom grunnmur og møne på sydveggen.  

Dersom det er midler til ytterligere tiltak etter utskifting av de nedre omløp, ønsker vi å restaurere ildsteder, skorsteiner, vinduer og dører samt legge nytt torvtak.   

Kulturminner for allmennheten: 
Stiftelsen har et sosialt formål. For å kunne ha økonomi til drift og vedlikehold av eiendommen drives enkeltvis utleie fra torsdag ettermiddag til søndag, det er bla. mye bryllup.

Kompetanseoverføring: 
Lokale håndverkere, ev. håndverkselever, skal delta i arbeidene, og på den måten opparbeide seg kompetanse om istandsetting av verneverdige hus. 

LES OM FLERE PROSJEKTER