Nygata 2, Risør, 4950

NYGATA 2

Restaurering og videreformidling av tradisjonshåndverk, Risør, Aust Agder

Den hvite byen Risør består av mange flotte trehus. Nygata 2 er et eksempel på bygninger som står i fare for å gå tapt hvis ikke det gjøres tiltak for å redde det. I forbindelse med at huset skal heves grunnet springflo skal blant annet den utvendig kledning restaureres. Byggherren ønsker at prosjektet skal bli en arena for videreformidling av tradisjonshåndverk, og til slutt bli et eksempel på riktig restaurering for lokalmiljøet.

Kulturminner for allmennheten:    
Huset er i privat eie, men ligger sentralt i byens historiske gateløp.

Kompetanseoverføring:  
Det holdes kurs over 1-2 eller flere samlinger (etter behov) for lokale skoleelever og håndverkere. Tema vil være etterisolering, materialvalg, overflatebehandling og håndhøvling av kledning, med opplæring i bruk av tradisjonelt verktøy. 

LES OM FLERE PROSJEKTER