VEST-AGDER

Vest-Agder avdeling ble 17. november 2020 slått sammen med Aust-Agder avdeling til Agder avdeling.

Avdelingen i Vest-Agder er under avvikling. Siste årsregnskap og årsrapport avgis til årsmøtet i mars. På samme møte vil det bli lagt fram forslag fra styret om at avdelingen nedlegges. I perioden fram til dette vil styret bestå, men avdelingen vil være inaktiv utover å gjennomføre årsmøtet og slette avdelingen.

Alle henvendelser kan rettes til Agder avdeling.

Lokallagene i Vest-Agder er nå del av Agder avdeling, uten endringer i ledelse eller aktiviteter.

KONTAKT
ADRESSE
  • Bentsens Hus, Kronprinsens gata 59
  • 4614 Kristiansand

LOKALLAG