fbpx

Gi en skattefri gave

Gi foreningen en gave på over 500 kroner - og få skattefradrag!

Skattytere kan kreve fradrag for pengegaver gitt til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn, jf. skatteloven § 6-50. Det er altsånoen ideelle organisasjoner som du kan gi slike gaver til, og Fortidsminneforeningen er én av dem.

Hvorfor bør jeg støtte Fortidsminneforeningen? 
Vi har store uløste oppgaver i Fortidsminneforeningen, både når det gjelder formidling, vernepolitikk og forvaltning av egne kulturminner. Dersom folk blir flinke til å gi gaver, kan vi stå langt bedre rustet i møte med utfordringene! Vi håper mange benytter denne anledningen til å støtte Fortidsminneforeningens viktige arbeid for kulturarven!

Hvor mye må jeg gi for å få skattefradrag - og hvor mye kan jeg gi totalt? 
Gaven må utgjøre til sammen minst 500 kroner til den enkelte organisasjon i løpet av inntektsåret. Maksimalt fradrag for gaver til en eller flere organisasjoner, er 30 000 kroner per år. Fradrag i skattepliktig inntekt kan gis til både næringsdrivende og privatpersoner.

Kan jeg dele opp gavesummen i løpet av året?
Selvfølgelig - du bestemmer selv hvor mye du vil gi og når du vil gi det. Men vi minner om at summen av alt du gir i løpet av året må være over 500 kroner for at du skal kunne få skattefradrag. Hvis du gir mer enn 16 800 kroner, vil du ikke få skattefradrag for det beløpet som er over denne grensen. Bare pass på at det går tydelig fram av alle innbetalinger hvem du er, og hva som er ditt personnummer/organisasjonsnummer.

Kan jeg øremerke min gave til et bestemt formål?
Gavene kan øremerkes særskilte formål (for eksempel en av foreningens lokalavdelinger eller en bestemt eiendom i foreningens eie). Innbetalingen må imidlertid skje til Fortidsminneforeningen sentralt, for det blir vår oppgave å rapportere gaven til ligningsmyndighetene. Hvis du ønsker å øremerke gaven din, ta kontakt med oss, så ordner vi de praktiske sidene av dette.

Hvor mye formaliteter må jeg gå gjennom for å gi?

For å få skattefradrag, er det følgende som gjelder:

1. Man kan bruke nettbank eller vanlige bankgiroblanketter (papir). Fortidsminneforeningens bankgironummer 6011.05.27651.

2. Gir du som privatperson, må du oppgi ditt fødselsnummer (11 siffer) når gir oss en gave.

3. Hvis det er et aksjeselskap (eller tilsvarende selskap i skattemessig sammenheng) som gir gaven, må du oppgi organisasjonsnummer (9 siffer) når gir oss en gave. (Vi gjør spesielt oppmerksom på at privatpersoner som driver næring (enkeltpersonsforetak), ikke vil få skattefradrag dersom de oppgir organisasjonsnummer i anledning sin gave til oss. Her trenger vi personnummer).

4. Hvis du ikke oppgir organisasjonsnummer eller personnummer, vil vi automatisk regne med at du ikke er interessert i skattefradraget, og at du bare vil støtte foreningen på helt generell basis - uten skattefordel.

5. Fortidsminneforeningen må også ha givers navn og adresse.

6. Som sagt, ta kontakt med oss om din gave, så er vi sikker på at dette går knirkefritt, både for deg og for oss. Du kontakter oss ved å sende oss en e-post eller ringe: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller 23 31 70 70 .

Hva skjer når det gjelder årsoppgave? 
I januar vil givere som har oppgitt fødselsnummer eller organisasjonsnummer (samt postadresse) på korrekt måte få tilsendt en årsoppgave for foregående år med oversikt over hvilke opplysninger som er sendt til skattedirektoratet, altså en samlet oversikt over hvor mye du har gitt i det året som nettopp er avsluttet. Vi sørger selvfølgelig å innrapportere til skattemyndighetene hvilket beløp du skal ha skattefradrag for, så sant vi har fått fødselsnummer eller organisasjonsnummer fra deg.

Kilde: Skatteetaten: Gaver til frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn (publisert 08.01.2011)