Utendørs gudstjeneste på Vøienvolden gård

Publisert 12.03.2020

Hvert år, i forbindelse med Kristi himmelfartsdag, arrangerer Sagene kirke utendørs gudstjeneste på tunet på Vøienvolden

Gudstjenesten varer fra kl. 11-12.
Mer informasjon på arrangørens hjemmeside:
https://kirken.no/nbNO/fellesrad/kirkeneioslo/menigheter/sageneogiladalen/kalender/gudstjeneste%20v%C3%B8ienvolden%20g%C3%A5rd/