Vindusrestaureringskurs i Jorderik

Publisert 13.05.2020

Lærlinger fra Fagskolen Innlandet deltar på kurs i vindusrestaurering i Jorderik 28. og 29. mai.

Sju lærlinger deltar på kurset som blir avholdt av Kulturminner for alle. Formidler er Chris Nerdal fra Sekel Restaurering AS.

Dette er første tiltak i å gjøre deler av Fortidsminneforeningens istandsetting av kunstnerhjemmet Jorderik i Lillehammer til en arena for formidling av og kompetanseoverføring innen tradisjonshåndverk.

Kurset er ikke åpent for påmelding.