fbpx

Hvem kan søke?

  • Eiere av kulturminner som står i fare for å gå tapt.
  • Prosjekter med fokus på kompetanseoverføring.
  • Bygningene det søkes for må være tilgjengelige for allmennheten og ha og en plan for videre bruk.